Stanowiska 1-4 – domki beczki

Stanowisko 5 – apartament

Powierzchnia każdego stanowiska wynosi ponad 10 000 m². Przy każdym stanowisku rozstawić można maksymalnie 6 wędek karpiowych. Wędki można rozstawiać na całym obszarze swojego stanowiska na pomostach oraz wzdłuż linii brzegowej.

Stanowisko 5 przynależy do apartamentu. Przy tym stanowisku istnieje dodatkowa możliwość rozstawienia namiotów.