Regulamin Ogólny

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Łowiska Turkusowy Zalew powstał z myślą o Państwa bezpieczeństwie, komforcie oraz w celu zachowania porządku i obowiązuje wszystkich gości przebywających na łowisku. Regulamin ma także na celu wskazanie szczególnego sposobu traktowania ryb w trakcie całego procesu połowu.
 2. Łowisko Turkusowy Zalew funkcjonuje na niepodważalnej zasadzie NO KILL, wszystkie złowione ryby należy wypuścić z powrotem do wody.

Zasady rezerwacji i płatności

 1. Korzystanie z łowiska oraz przebywanie na jego terenie możliwe jest tylko po wcześniejszej rezerwacji terminu.
 2. Aktualna oferta usług wraz z cennikiem dostępna jest na stronie internetowej www.turkusowyzalew.pl
 3. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 603 683 253, adresem mailowym kontakt@turkusowyzalew.pl lub na fanpage’u Turkusowy Zalew.
 4. Wpłatę, w postaci min. 30%, należy uiścić na numer rachunku bankowego, który podany jest na stronie, w czasie nie dłuższym niż 2 dni od dnia dokonania rezerwacji. 
 5. Przedpłata jest BEZZWROTNA. Istnieje możliwość przełożenia zarezerwowanego terminu, w czasie nie krótszym niż 7 dni licząc od pierwszego dnia pierwszej rezerwacji. Termin nowej rezerwacji musi dotyczyć bieżącego roku, w którym została dokonana przedpłata. Zmiany terminu można dokonać tylko jeden raz.  

Odpowiedzialność i zasady korzystania z łowiska

 1. Zameldowanie odbywa się w godzinach 15.00 – 20.00 w okresie między 01.05 – 30.09, w pozostałych terminach 14.00 – 20.00, wymeldowanie do godziny 11.00.
 2. W biurze należy potwierdzić swoją obecność oraz dokonać wszelkich formalności, włącznie z zapoznaniem się i podpisaniem regulaminu.
 3. Bagaże należy przetransportować na swoje stanowisko za pomocą specjalnych wózków dostępnych na łowisku, następnie od razu po rozpakowaniu się, auta należy przestawić na parking dla gości łowiska.
 4. Nie jest możliwy wjazd autami pod stanowiska.
 5. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz:
  • kąpieli w zbiorniku wodnym
  • wchodzenia oraz wspinania się na skarpy/nasypy
  • używania detergentów do mycia naczyń lub prania w zbiorniku wodnym
  • palenia ognisk ( dozwolone jest rozpalanie grilla/ogniska tylko w wyznaczonych, zbudowanych do tego miejscach )
  • zaśmiecania terenu
  • mocowania zestawów wkrętami do pomostów i barierek.
  • niszczenia mienia
  • zakłócania spokoju innym użytkownikom łowiska
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami.
  • palenia papierosów we wszystkich pomieszczeniach na łowisku. ( dla osób palących, wyznaczone są specjalne miejsca)
  • wrzucania „petów” do zbiornika wodnego.
  • zaśmiecania terenu „petami”.
 6. W apartamencie, w drewnianych domkach oraz na pomostach zabrania się:
  • palenia papierosów
  • używania wszelkich przedmiotów wytwarzających otwarty ogień, typu race, pochodnie, lampy naftowe, olejowe i gazowe.
  • używania kuchenek gazowych i elektrycznych
 7. Należy zgłaszać wszystkie zauważone usterki na bieżąco.
 8. Stanowisko należy na bieżąco utrzymywać w należytym porządku, a na koniec pobytu pozostawić w czystości.  Zużyte opakowania po zanętach i innych przywiezionych ze sobą artykułach zabrać ze sobą.
 9. Popiół z grilla należy wyrzucić do wiaderka znajdującego się przy grillu. 
 10. Należy segregować śmieci według przyjętych zasad, to jest na plastik, aluminium (puszki), papier, odpadki zmieszane oraz szkło. W tym celu na każdym stanowisku znajdują się odpowiednie kosze do segregacji. Jeśli śmieci nie zostaną posegregowane należy zabrać je ze sobą. 
 11. Szklane butelki  oraz śmieci wielkogabarytowe ( kartony po zanętach, wiaderka itp.)  należy zabrać ze sobą.
 12. Opuszczając łowisko, należy pamiętać, aby nie pozostawić jedzenia w lodówce, ani poza nią (dotyczy domku, apartamentu i rybaczówki).
 13. Nie wyrzucać jedzenia do śmieci, zwłaszcza surowego mięsa. Suchy chleb (nie spleśniały) można pozostawić w wyznaczonym miejscu. Odpadki spożywcze można również pozostawić w specjalnych pojemnikach i przekazać je obsłudze.
 14. Każdy odpowiada za własne bezpieczeństwo oraz przebywających z nim osób niepełnoletnich. Dzieci powinny być pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
 15. Bezwzględny zakaz wchodzenia dzieci na pływające pomosty przy domkach. 
 16. Osoby wskazujące na nadmierne spożycie alkoholu, ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych gości, będą wypraszane w trybie natychmiastowym z łowiska, bez możliwości zwrotu kosztów. W przypadku podejrzenia nadmiernego spożycia alkoholu, goście wyrażają zgodę na przeprowadzenie badania alkomatem.

Łowienie – wymagane akcesoria

 1. Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania złowionych ryb, oraz wymagane jest stosowanie zasady Złów i Wypuść.
 2. Na wyposażeniu każdego stanowiska znajduje się
 • Podbierak
 • Kołyska karpiowa
 • Worek karpiowy

Prosimy o nie przywożenie powyższych części wyposażenia ze sobą.

Na koniec pobytu sprzęt znajdujący się na wyposażeniu stanowiska powinien zostać dokładnie wyczyszczony. Podczas odbioru stanowiska zostanie sprawdzony stan sprzętu. W przypadku stwierdzenia zniszczeń należy pokryć 100 % ceny danej rzeczy wg aktualnych cen dostępnych w sklepach internetowych.

 1. Od wędkarza obowiązkowo wymagane jest posiadanie :
  • środka do dezynfekcji ran
 2. Dopuszcza się do 6 wędek karpiowych na jednym stanowisku.
 3. Łowienie możliwe jest tylko z własnego stanowiska.
 4. Dozwolony jest połów metodami rzutowymi i wywózką modelami pływającymi.
 5. Niedozwolone jest wypływanie pontonami.
 6. Wskazany jest połów na haki z microzadziorem.
 7. Zakazane jest:
  • plecionka 
  • plecionka jako przypon strzałowy tzw. „strzałówki”
  • haków long shank banan.
  • Nęcenie orzechem tygrysim.
 8. Zakazane jest przetrzymywanie złowionych ryb. Przetrzymywanie ryby w worku karpiowym możliwe jest wyłącznie w momencie, jeśli ryba wykazuje objawy chorobowe. Fakt taki należy od razu zgłosić obsłudze.
 9. W trakcie fotografowania, które nie może trwać dłużej niż 10 minut, należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo okazów oraz polewać je wodą. KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ UKŁADANIA RYB NA PIASKU, BĄDŹ TRAWIE, BRANIA ICH POD SKRZELA I ROBIENIA ZDJĘĆ NA STOJĄCO. Rybę należy cały czas trzymać nad kołyską, kucając lub klęcząc.
 10. Wszelkie rany powstałe na skórze ryby, należy przemyć środkiem do dezynfekcji. W przypadku złowienia ryby mocno okaleczonej lub chorej, fakt ten należy jak najszybciej zgłosić obsłudze łowiska.
 11. Ze względu na możliwość śmierci amura podczas długiego i wyczerpującego holu i po nim, należy poświęcić mu szczególną uwagę. Amura należy pobudzić do aktywności oddechowo-ruchowej i jak najszybciej wypuścić do wody. Zabrania się przetrzymywania amurów w workach.
 12. Za działanie sprzętu pływającego odpowiada wędkarz. W przypadku zatrzymania się modelu pływającego na otwartej wodzie, fakt ten należy zgłosić obsłudze. W przypadku jeśli łódka doholuje do przeciwległego brzegu, udać się po nią można jedynie z osobą z obsługi. Jeśli sytuacja ma miejsce po zmroku, należy poczekać do następnego dnia, aż zrobi się jasno. Nie holujemy zepsutych łódek.
 13. Połowy spinningowe należy uzgodnić na miejscu z opiekunem łowiska. Przy pełnym obłożeniu spinning nie jest możliwy.
 14. Każdą padłą rybę należy zgłosić obsłudze. Nie należy wyrzucać zdechłej ryby do kosza ani zbiornika wodnego.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku podejrzenia o wynoszenie złowionych ryb lub wyposażenia łowiska, obsługa ma prawo w obecności właściciela do kontroli środka transportu oraz rzeczy osobistych.
 2. Osoby, które dopuszczą się kłusownictwa ryb, kradzieży oraz niszczenia mienia zostaną pociągnięte do odpowiedzialności cywilno-prawnej.

  Kara za 1 kg skradzionej ryby wynosi 500 zł

 3. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku. Wszystkie osoby przebywające na łowisku „Turkusowy Zalew”, biorą odpowiedzialność cywilną za siebie oraz przebywające z nimi osoby niepełnoletnie. Istnieje możliwość zakupu ubezpieczenia na czas pobytu na Turkusowym Zalewie pod numerem (607 282 221 ).
 4. Osoby nieletnie mogą przebywać na łowisku wyłącznie z pełnoletnim opiekunem.
 5. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania osób, których pobyt nie został zgłoszony i opłacony. Na terenie łowiska mogą przebywać wyłącznie osoby, które posiadają rezerwację oraz podpisały regulamin.  
 6. Zakaz wprowadzania psów oraz innych zwierząt na teren łowiska.
 7. Łamanie regulaminu oraz zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami, może skutkować wyproszeniem z łowiska bez możliwości zwrotu kosztów.
 8. Osoby przebywające na terenie łowiska wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz krótkich filmików (np. w momencie złowienia dużego okazu) przez pracowników, oraz wykorzystanie swojego wizerunku na kanałach Social Media oraz stronie internetowej łowiska „Turkusowy Zalew”. Na prośbę wędkarza, zdjęcie może zostać podpisane imieniem i nazwiskiem.
 9. Osoby nie przestrzegające powyższego regulaminu nie będą brane pod uwagę przy kolejnych rezerwacjach.
 10. Kwestie nie zapisane w regulaminie pozostają do indywidualnej negocjacji i ustaleń z właścicielem łowiska. 

W trosce o bezpieczeństwo oraz zdrowie naszych gości
zarządza się co następuje.

W czasie ulewnych deszczy, mocnych, porywistych wiatrów oraz
burzy z piorunami zabrania się korzystania z wszelkich urządzeń znajdujących
się na zewnątrz terenu oraz wewnątrz obiektów drewnianych tj. basenu, jacuzzi,
sauny, boiska, grillowisk, domków na pomostach, stanowisk wędkarskich.
Zabrania się również w trakcie ciężkich warunków atmosferycznych przebywania w
namiotach. Zaleca się jak najszybsze schronienie się w Rybaczówce.