Regulamin Basen

1. Basen nie podlega nadzorowi ratownika.
2. Korzystanie z basenu jest możliwe jedynie na własną odpowiedzialność.
3. Osoby będące pod wpływem alkoholu mają kategoryczny zakaz wstępu na basen.
4. Korzystanie z basenu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem.
5. Basen czynny jest w godzinach między 11.00 – 19.00, jeśli temperatura powietrza przekracza 25°C.
6. Godziny otwarcia mogą zmienić się ze względu na warunki pogodowe lub z przyczyn organizacyjnych lub porządkowych.
7. Głębokość basenu wynosi 120 cm.
8. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z basenu tylko pod opieką osoby dorosłej.
9. Dzieci do lat 3 obowiązane są nosić pielucho-majtki przeznaczone do kąpieli.
10. Na basenie można przebywać wyłącznie w odpowiednim stroju oraz zmiennym obuwiu.
11. Na leżak, przed położeniem się, należy położyć własny ręcznik.
12. Do basenu wchodzimy i wychodzimy wyłącznie po drabince.
13. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz;

  • skoków do wody
  • wnoszenia jedzenia oraz napojów
  • spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
  • palenia tytoniu,
  • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  • hałasowania i zaśmiecania terenu obiektu,
  • wstępu osobom których stan wskazuje na stan nietrzeźwości lub stan pod wpływem innych środków odurzających,
  • wstępu osobom, których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięcia lub narażać zdrowie pozostałych osób korzystających z basenu.

14. Za zniszczenie wyposażenia obiektu, oraz zanieczyszczenie wody w basenie obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
15. Osoba naruszająca Regulamin będzie musiała w trybie natychmiastowym opuścić basen.
16. Z przyczyn od nas niezależnych ( sytuacja epidemiczna, naprawy wynikające ze zniszczeń wyrządzonych przez innych użytkowników, złe warunki atmosferyczne itp.) dana atrakcja może pozostać wyłączona z użytkowania na czas nieokreślony. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji cennik nie ulega zmianie.

Na tarasie basenowym może przebywać 8 osób plus 8 osób w basenie.
Prosimy o rotacyjne korzystanie z basenu

Rezerwacje 2024