Regulamin Jacuzzi

1. Przed skorzystaniem z bali należy mieć pewność czy jest to dla nas bezpieczne oraz czy istnieją choćby najmniejsze przesłanki ażeby z niej nie skorzystać dlatego najlepiej skontaktować się z lekarzem lub innym specjalistą.
2. Do korzystania z bali nie należy przystępować na czczo lub po zbyt obfitym posiłku (gorących kąpieli w bali należy zażywać jedną lub dwie godziny po posiłku – zależnie od obfitości). Z bali nie powinno się również korzystać bezpośrednio po wzmożonym wysiłku psychicznym czy fizycznym lub kiedy nie jest się w pełnej dyspozycji fizycznej lub psychicznej.
3. Przed kąpielą ani w czasie jej trwania bezwzględnie nie powinno się pić napojów alkoholowych, pragnienie możemy gasić wodą, herbatami ziołowymi lub sokiem.
4. Bezwzględnie nie należy wchodzić do bali ze szklanymi przedmiotami.
5. Nie należy korzystać z bali samemu. W trakcie przygotowania, kąpieli, oraz po zakończeniu użytkowania bali należy przebywać w towarzystwie przynajmniej jednej osoby.
6. Zabrania się dotykać jakichkolwiek rozgrzanych elementów metalowych gdyż może to grozić poparzeniem.
8. Podczas kąpieli w rozgrzanej bali występuje bardzo duża wilgotność a gęstość wody jest większa od powietrza, zatem oddziaływanie temperatury jest bardzo intensywne, więc spełnia ona również funkcje sauny i te kuracje nie powinny być łączone bezpośrednio. W czasie, kiedy sauna jest ogrzewana, balia może pełnić funkcję do schłodzenia się, woda w tym czasie nie będzie ogrzewana.
9. Zimą w Gorącej Balii należy mieć na głowie czapkę w celu maksymalnego zatrzymania ciepła w organizmie oraz ochrony głowy przed wyziębieniem.
10. W balii nie należy stawać (nadmiernie obciążać) na ławkach, osłonach pieca ani na żadnych elementach które nie są do tego przeznaczone, przez co mogą zostać uszkodzone. Za uszkodzenia odpowiada użytkownik.
11. Z przyczyn od nas niezależnych ( sytuacja epidemiczna, naprawy wynikające ze zniszczeń wyrządzonych przez innych użytkowników, złe warunki atmosferyczne itp.) dana atrakcja może pozostać wyłączona z użytkowania na czas nieokreślony. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji cennik nie ulega zmianie.