Regulamin Sauna

1. Przed skorzystaniem z sauny należy mieć pewność czy jest to dla nas bezpieczne oraz czy istnieją choćby najmniejsze przesłanki ażeby z niej nie skorzystać dlatego najlepiej skontaktować się z lekarzem lub innym specjalistą.
2. Do korzystania z sauny nie należy przystępować na czczo lub po zbyt obfitym posiłku (saunę należy używać jedną lub dwie godziny po posiłku – zależnie od obfitości).
3. Z sauny nie powinno się również korzystać bezpośrednio po wzmożonym wysiłku psychicznym czy fizycznym lub kiedy nie jest się w pełnej dyspozycji fizycznej lub psychicznej.
4. Przed kąpielą ani w czasie jej trwania bezwzględnie nie powinno się pić napojów alkoholowych, pragnienie możemy gasić wodą, herbatami ziołowymi lub sokiem.
5. Nie należy korzystać z sauny samemu. W trakcie przygotowania, seansów, oraz po zakończeniu użytkowania sauny należy przebywać w towarzystwie przynajmniej jednej osoby.
6. Przed przystąpieniem do zabiegu w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą a następnie wytrzeć do sucha.
7. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała
8. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
9. Do korzystania z sauny należy zaopatrzyć się w obuwie typu klapki oraz dwa ręczniki; jeden służy do wycierania się, drugi jako podkładka na ławę.
10. W saunach suchych(drewnianych) należy siadać na ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.
11. W saunie nie należy stawać (nadmiernie obciążać) na ławkach, osłonach pieca ani na żadnych elementach które przez to mogą zostać uszkodzone. Za uszkodzenia odpowiada użytkownik.
12. Nie należy dotykać elementów pieca, mogą być one bardzo gorące !!!
13. Korzystanie z sauny rozpoczyna się od ław niskich stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia.
14. Na ławach można siedzieć lub leżeć (w saunie suchej-drewnianej- wyłącznie na własnym ręczniku!).
15. W saunie za optymalną bezpieczną temperaturę dla użytkownika przyjmuje się 60 ÷110 °C przy wilgotności do 0-50%. Suma wskazań temperatury i wilgotności nie
powinna przekraczać 110-120 Czas korzystania z sauny jest indywidualny dla każdego użytkownika lecz należy pamiętać żeby nie był zbyt długi. (może to być niebezpieczne dla zdrowia). Jeden cykl kąpieli powinien trwać około 25 minut : 5 – 15 minut przebywanie w gorącym pomieszczeniu, a następnie ok. 10 minutowe stopniowe ochładzanie ciała wodą ( w cyklu drugim i trzecim przebywanie w gorącym pomieszczeniu nie powinno być dłuższe niż 10 minut ).
16. W saunie nie należy zbyt obficie polewać kamieni w piecu. 100 ml jednorazowo do całkowitego odparowania, polewamy tylko kamienie w pojemniku tak aby woda w nim pozostała.
17. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot.
18. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 – 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.
19. Stosować stopniowe ochłodzenie organizmu, gdyż gwałtowne ochładzanie ciała jest szkodliwe dla zdrowia.
20. Kąpiel w saunie kończy się zawsze dostatecznym wychłodzeniem ciała wodą – niewskazane jest używanie mydła.
21. Z sauny nie mogą korzystać osoby:

  • chore na serce
  • z nadciśnieniem, po udarach
  • z chorobami naczyń krwionośnych
  • ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych
  • z gorączką
  • chore na tarczycę
  • w ciąży
  • chore na padaczkę (epilepsję)

23. W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.
24. Po saunie należy wypocząć około 20 – 30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach ( około 0,5 – 1 l ) wód mineralnych lub soków.
25. W pomieszczeniu wypoczynku po saunie zabrania się przebywania nago .
26. Wszelkie zmiany samopoczucia, wskazujące na nietolerancję zabiegu w saunie, należy niezwłocznie zgłosić obsłudze.
27. Sauna czynna jest w dniach i godzinach podanych w recepcji.